Agnieszka Pawlus

BLZ
Agnieszka Pawlus
Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Śląskim. Odbyła aplikację radcowską w Katowicach i w 2014 r. zdała egzamin radcowski i złożyła ślubowanie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła m. in.: w toku pracy w zespołach prawnych samorządowych jednostek organizacyjnych na szczeblu gminnym i wojewódzkim oraz na rzecz kancelarii prawniczych świadczących usługi w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.

Praktyka zawodowa mec. Agnieszki Pawlus koncentruje się na udzielaniu pomocy prawnej przy rozwiązywaniu, na drodze sądowej albo pozasądowej, sporów w szeroko pojmowanych sprawach cywilnych, związanych przede wszystkim:

  • z wykonywaniem umów cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki umów z konsumentami,

  • z szeroko pojętą problematyką prawną nieruchomości.

W kręgu jej zainteresowania znajdują się także prawo administracyjne i prawo pracy.

W ramach wykonywania zawodu radcy prawnego Agnieszka Pawlus podejmuje się reprezentacji przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, przed organami egzekucyjnymi, sporządza opinie prawne, projekty umów oraz udziela porad prawnych.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama.