BLZ Buchenfeld i Partnerzy Spółka Partnerska

01

Dziedziny naszych zainteresowań

02

Artykuły

03
Sygnaliści – zagrożenie, a może szansa dla Twojej firmy?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zobowiązała państwa członkowskie UE najpóźniej do dnia 17 grudnia 2021 r do wprowadzenia w życie przepisów niezbędnych do jej wykonania. Mimo krótkiego czasu, jaki pozostał do implementacji dyrektywy, w Polsce wciąż nie uchwalono jeszcze ustawy, która wdrażałaby jej postanowienia i nadal niewiele polskich firm z Read More

Prawne aspekty rozpowszechniania fotografii obiektów budowlanych

Ostatnio jeden z moich klientów, zainteresowany rozpowszechnianiem w kampanii reklamowej produktów oświetleniowych, które znajdują się w jego ofercie handlowej, zdjęć z przeprowadzonych w terenie realizacji oświetleniowych, na których obok nich lub w tle sfotografowano również różne obiekty budowlane, zwrócił się z zapytaniem o możliwość sfotografowania takich obiektów oraz ich wykorzystania i rozpowszechniania zdjęć, na których je utrwalono, w ramach kampanii Read More

Zasiedzenie idealnych udziałów w nieruchomości

Zasiedzenie jest instytucją prawa cywilnego prowadzącą do pierwotnego nabycia określonej rzeczy, tak nieruchomości, jak i ruchomości. O ogólnych ramach zasiedzenia pisałam TUTAJ. Zachęcam do przeczytania tegoż artykułu. Niniejszy artykuł chciałabym natomiast poświęcić kwestii zasiedzenia udziałów w nieruchomości przez współwłaściciela nieruchomości, czyli sytuacji, gdy współwłaściciel stara się zasiedzieć udziały drugiego współwłaściciela. Okazuje się bowiem, że w praktyce łatwiej jest zasiedzieć nieruchomość, nie Read More

Zasiedzenie. Instytucja prawa prowadząca do pierwotnego nabycia rzeczy.

Zasiedzenie jest instytucją prawa cywilnego prowadzącą do pierwotnego nabycia określonej rzeczy, tak nieruchomości, jak i ruchomości. Do nabycia własności nieruchomości dochodzi  wskutek posiadania nieruchomości jak właściciel przez określony w ustawie czas, którego długość zależy od istnienia dobrej wiary posiadacza lub jej braku. Ruchomość wskutek upływu określonego czasu posiadania może nabyć wyłącznie posiadacz w dobrej wierze. Przy nabyciu rzeczy mamy na Read More

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług przy dostawie towarów, gdy zapłata następuje po dostawie towaru

W Internecie, jak również w czasopismach, które rozwijają wątki prawne, mnożą się artykuły informujące o tym, że organy skarbowe coraz częściej i odważniej zajmują stanowisko, że w przypadku, gdy dostawa towaru poprzedza chwilę zapłaty ceny sprzedaży i strony umowy sprzedaży nie rozstrzygnęły samodzielnie o momencie dostawy w umowie (w tym regulaminach, OWS etc.), na podstawie przepisów ogólnych należy uznać, że Read More

Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa duże. Problemy praktyczne na tle znaczenia definicji

Definicja MŚP zawarta w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, mimo że obowiązuje od 1 lipca 2014 r., nadal rodzi szereg problemów praktycznych, czego możemy doświadczać na większą skalę obecnie, ze względu na zmianę od dnia 1 stycznia 2020 Read More

Historia Spółki

04
Zawiązanie Spółki
Wpis do Rejestru
Zmiana nazwy
Reorganizacja spółki
Nowy oddział
Nowy Partner
Zmiana siedziby
Zawiązanie Spółki przez Partnerów: r.pr. dr hab. Grzegorza Żmija, r.pr. dr Arkadiusza Buchenfelda, r.pr. Mirabellę Luszawską oraz r.pr. Katarzynę Hul
Wpis Spółki do Rejestru Przedsiębiorców KRS
(formalne powstanie Spółki)
Spółka działa pod firmą:
BLZ Żmij i Partnerzy Radcowie Prawni
Partner Grzegorz Żmij
występuje ze Spółki
Nowa nazwa: BLZ Buchenfeld
i Partnerzy Radcowie Prawni
Zostaje utworzony oddział Spółki w Piekarach Śląskich
r.pr. Magdalena Mastalerz przystępuje do spółki w charakterze Partnera
Siedziba spółki zostaje przeniesiona do Piekar Śląskich

17 grudnia 2007
18 lutego 2008
27 stycznia 2009
31 grudnia 2016
grudzień 2016
1 stycznia 2017
30 sierpnia 2019

Partnerzy

BLZ

Dr Arkadiusz Buchenfeld

Partner, Radca Prawny

Mirabella Luszawska

Partner, Radca Prawny

Katarzyna Hul

Partner, Radca Prawny

Magdalena Mastalerz

Partner, Radca Prawny