O kancelarii

BLZ Buchenfeld i Partnerzy

01

Kancelarię BLZ Buchenfeld i Partnerzy Radcowie Prawni tworzą:

• dr Arkadiusz Buchenfeld, radca prawny, partner, KT-2145,

Mirabella Luszawska, radca prawny, partner, KT-2157,

Katarzyna Hul, radca prawny, partner, OP-C 524/2006,

Magdalena Mastalerz, radca prawny, partner, KT-3602,

Ewelina Stach, radca prawny, KR-3494,

Agnieszka Pawlus, radca prawny, KT-3534,

Alicja Skrzypkowska, prawnik – asystent,

Anna Paruch, asystent – sekretarz.

Kancelaria oferuje pomoc prawną dla przedsiębiorców, klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Wysoka jakość świadczonych przez spółkę usług prawniczych znajduje oparcie w rozległej wiedzy, różnorodnych umiejętnościach oraz bogatym doświadczeniu zawodowym działających w spółce partnerów i pracujących lub współpracujących radców prawnych.

Atutami, wyróżniającymi nas na rynku usług prawniczych, są:

• pogłębione przygotowanie teoretyczne, potwierdzone uzyskaniem przez jednego z partnerów stopnia naukowego doktora nauk prawnych z zakresu prawa cywilnego,

• bogate doświadczenie procesowe, udokumentowane licznymi orzeczeniami sądowymi korzystnymi dla klientów,

• możliwość prowadzenia obsługi prawnej, w tym reprezentowania stron w procesach lub negocjacjach w językach obcych,

• udzielanie pomocy prawnej przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności z uwzględnieniem istniejącej kultury organizacyjnej firmy i wypracowanych w niej rozwiązań biznesowych,

• udzielanie pomocy prawnej przedsiębiorcom przy reorganizacji przedsiębiorstwa, przeprowadzeniu fuzji czy innej, kompleksowej zmiany,

• liczne kontakty i współpraca z renomowanymi prawnikami krajowymi i zagranicznymi, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi.

Podstawowy zakres usług Kancelarii obejmuje pomoc w dokonywaniu wykładni i zastosowaniu obowiązujących przepisów prawa. W procesie tym wspieramy się również stanowiskiem doświadczonych komentatorów, orzecznictwem sądów powszechnych, administracyjnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Świadcząc usługi pomocy prawnej kierujemy się nie tylko literą obowiązującego prawa, ale również zasadami etyki zawodowej, wypracowanymi przez organy samorządu zawodowego, zaś w każdym myśleniu czy działaniu – przede wszystkim elementarnymi zasadami moralnymi, stanowiącymi korzenie europejskiej kultury.

Gwarantujemy zachowanie pełnej tajemnicy wszelkich powierzonych nam informacji poufnych oraz nieznanych publicznie, zgodnie ze standardami tajemnicy zawodowej radców prawnych.

Zespół prawniczy

02

Dr Arkadiusz Buchenfeld

Partner, Radca Prawny

Mirabella Luszawska

Partner, Radca Prawny

Katarzyna Hul

Partner, Radca Prawny

Magdalena Mastalerz

Partner, Radca Prawny

Ewelina Stach

Radca Prawny

Agnieszka Pawlus

Radca Prawny