Ewelina Stach

BLZ
ewelina
W roku 2009 ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Odbyła aplikację radcowską w Krakowie, zakończoną w 2016 roku złożeniem egzaminu radcowskiego. Z kancelarią BLZ związana od 2011 roku, początkowo jako prawnik, następnie aplikant radcowski, natomiast od 2016 roku jako radca prawny.

W ramach wykonywania zawodu radcy prawnego mec. Ewelina Stach podejmuje się reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, przed Sądem Najwyższym, przed organami egzekucyjnymi, reprezentuje strony w negocjacjach handlowych, sporządza opinie prawne, projekty umów oraz udziela porad prawnych.

Preferowane dziedziny praktyki:
  • doradztwo w sprawach związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym: wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania wymaganych wpisów bądź rejestracji,

  • prawo spółek handlowych, w tym m. in. tworzenie i przekształcanie spółek oraz bieżąca obsługa prowadzonej przez nie działalności,
  • udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego,

  • przygotowywanie i negocjowanie umów cywilnych i gospodarczych oraz udzielanie porad i konsultacji prawnych w tym zakresie,

  • obsługa wspólnot mieszkaniowych i podmiotów zarządzających nieruchomościami,

  • doradztwo oraz reprezentowanie klientów w sprawach związanych z windykacją wierzytelności, w tym w sprawach egzekucyjnych.