Magdalena Mastalerz

BLZ
magdalena
W roku 2007 ukończyła studia dzienne z zakresu prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując tytuł magistra prawa.

W latach 2008-2012 odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, zakończoną złożeniem w sierpniu 2012 r. egzaminu adwokackiego.

Od 2008 r. związana z Kancelarią BLZ Buchenfeld i Partnerzy – najpierw jako aplikant adwokacki, następnie od 2012 r. jako adwokat współpracujący z Kancelarią, a od 1 stycznia 2016 r. – po uzyskaniu w grudniu 2015 r. wpisu na listę radców prawnych – jako Partner.

Posiada także kilkuletnie doświadczenie zawodowe związane z obsługą prawną jednostki samorządu terytorialnego (miasta na prawach powiatu).

Preferowane dziedziny praktyki: prawo cywilne (w tym rodzinne), prawo karne, prawo administracyjne, w szczególności:
  • udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego (w tym również prawa rodzinnego), karnego i administracyjnego,

  • reprezentacja w postępowaniach cywilnych i karnych przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, przed Sądem Najwyższym oraz przed organami egzekucyjnymi i w postępowaniu wykonawczym,

  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi,

  • przygotowywanie i negocjowanie umów cywilnych i gospodarczych oraz udzielanie porad i konsultacji prawnych w tym zakresie,

  • sporządzanie projektów uchwał, statutów, regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek handlowych.

Posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie.