Monthly Archives: listopad 2021

Sygnaliści – zagrożenie, a może szansa dla Twojej firmy?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zobowiązała państwa członkowskie UE najpóźniej do dnia 17 grudnia 2021 r do wprowadzenia w życie przepisów niezbędnych do jej wykonania. Mimo krótkiego czasu, jaki pozostał do implementacji dyrektywy, w Polsce wciąż nie uchwalono jeszcze ustawy, która wdrażałaby jej postanowienia i nadal niewiele polskich firm z Read More

Czytaj