Sygnaliści – zagrożenie, a może szansa dla Twojej firmy?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zobowiązała państwa członkowskie UE najpóźniej do dnia 17 grudnia 2021 r do wprowadzenia w życie przepisów niezbędnych do jej wykonania. Mimo krótkiego czasu, jaki pozostał do implementacji dyrektywy, w Polsce wciąż nie uchwalono jeszcze ustawy, która wdrażałaby jej postanowienia i nadal niewiele polskich firm z Read More

Czytaj

Prawne aspekty rozpowszechniania fotografii obiektów budowlanych

Ostatnio jeden z moich klientów, zainteresowany rozpowszechnianiem w kampanii reklamowej produktów oświetleniowych, które znajdują się w jego ofercie handlowej, zdjęć z przeprowadzonych w terenie realizacji oświetleniowych, na których obok nich lub w tle sfotografowano również różne obiekty budowlane, zwrócił się z zapytaniem o możliwość sfotografowania takich obiektów oraz ich wykorzystania i rozpowszechniania zdjęć, na których je utrwalono, w ramach kampanii Read More

Czytaj

Zasiedzenie idealnych udziałów w nieruchomości

Zasiedzenie jest instytucją prawa cywilnego prowadzącą do pierwotnego nabycia określonej rzeczy, tak nieruchomości, jak i ruchomości. O ogólnych ramach zasiedzenia pisałam TUTAJ. Zachęcam do przeczytania tegoż artykułu. Niniejszy artykuł chciałabym natomiast poświęcić kwestii zasiedzenia udziałów w nieruchomości przez współwłaściciela nieruchomości, czyli sytuacji, gdy współwłaściciel stara się zasiedzieć udziały drugiego współwłaściciela. Okazuje się bowiem, że w praktyce łatwiej jest zasiedzieć nieruchomość, nie Read More

Czytaj

Zasiedzenie. Instytucja prawa prowadząca do pierwotnego nabycia rzeczy.

Zasiedzenie jest instytucją prawa cywilnego prowadzącą do pierwotnego nabycia określonej rzeczy, tak nieruchomości, jak i ruchomości. Do nabycia własności nieruchomości dochodzi  wskutek posiadania nieruchomości jak właściciel przez określony w ustawie czas, którego długość zależy od istnienia dobrej wiary posiadacza lub jej braku. Ruchomość wskutek upływu określonego czasu posiadania może nabyć wyłącznie posiadacz w dobrej wierze. Przy nabyciu rzeczy mamy na Read More

Czytaj

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług przy dostawie towarów, gdy zapłata następuje po dostawie towaru

W Internecie, jak również w czasopismach, które rozwijają wątki prawne, mnożą się artykuły informujące o tym, że organy skarbowe coraz częściej i odważniej zajmują stanowisko, że w przypadku, gdy dostawa towaru poprzedza chwilę zapłaty ceny sprzedaży i strony umowy sprzedaży nie rozstrzygnęły samodzielnie o momencie dostawy w umowie (w tym regulaminach, OWS etc.), na podstawie przepisów ogólnych należy uznać, że Read More

Czytaj

Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa duże. Problemy praktyczne na tle znaczenia definicji

Definicja MŚP zawarta w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, mimo że obowiązuje od 1 lipca 2014 r., nadal rodzi szereg problemów praktycznych, czego możemy doświadczać na większą skalę obecnie, ze względu na zmianę od dnia 1 stycznia 2020 Read More

Czytaj